Bankgården Legekontor er en del av den offentlige helsetjenesten i Norge.
Våre priser er til enhver tid bestemt av staten og oppdateres årlig.