Ingvild Strøm

Ingvild Strøm er fra 01.09.19 i permisjon for å gjennomføre sykehustjenesten sin som ledd i sin spesialisering (til allmennspesialist).

BESTILL TIME